Flexibel en aanpasbaar

In de e-learning module is het mogelijk om de teksten, vragen met antwoorden, begeleidende afbeeldingen, uw logo en algemene kleurinstellingen aan te passen. Hierdoor kunt u zorgen dat de e-learning voldoet aan de wijze waarop u in uw gemeente werkt. Is de standaard aangeleverde tekst te afwijkend? Dat is geen probleem, u kunt ook uw eigen teksten en vraagstellingen verwerken.

De functies op een stembureau zijn grofweg in te delen in drie groepen; Voorzitter, Stembureaulid en Stemmenteller. Uiteraard wilt u ervoor zorgen dat iedere functiegroep de juiste informatie ontvangt. Door de stembureau functies uit Elektor te koppelen aan de juiste functiegroep, kunt u zorgen voor gerichte informatie voor iedere deelnemer.


Testen van kennis

Om te weten of uw deelnemer de stof heeft begrepen, is het mogelijk om vooraf vragen in te stellen. Het stellen van vragen en de controle hiervan, kunt u per functiegroep instellen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat iedere functiegroep op een eigen manier wordt gecontroleerd op de kennis die u van ze verwacht. Heeft u de basis-plus module? Dan heeft u tevens de mogelijkheid om een examen met herkansingsmogelijkheid af te nemen!


Grip op de voortgang

Het online dashboard geeft u in één oogopslag een indruk van de voortgang van de deelnemers. Blijven deelnemers achter of worden bepaalde vragen veelvuldig fout beantwoord? Dan kunt u daar eenvoudig en vroegtijdig op inspelen.


Algemeen inzetbaar

Wilt u de e-learning niet alleen met de verkiezingen toepassen of gebruikt uw gemeente geen Elektor? Dat is dankzij de flexibiliteit van de e-learning geen enkel probleem. U kunt geheel naar eigen wens e-learnings inrichten inclusief alle bijbehorende functionaliteiten.


Uitgebreide e-mailfunctionaliteiten

Met de e-learningmodule heeft u zelf invloed op de teksten die worden gehanteerd in de e-mails. Daarnaast kunt u ook aangeven wanneer bepaalde e-mails moeten worden verzonden. Standaard wordt de e-learning module geleverd met enkele standaard templates, zoals de uitnodiging en herinneringsmails. Heeft u de basis-plus module? Dan kunt u onbeperkt e-mail templates aanmaken en naar uw deelnemers versturen.


Proces-verbaal invuloefening

Aan het eind van een verkiezingsdag dienen voorzitters van een stembureau een proces-verbaal op te maken van de zitting. Met de invuloefening zullen voorzitters kunnen oefenen met het invullen van een gestandaardiseerd formulier zoals zij deze ook op de verkiezingsdag aan zullen treffen. De voorzitters zullen hierdoor voorbereid zijn op hun taak.

U zult de mogelijkheid hebben om te controleren hoe de processen-verbaal zijn ingevuld en welke onderdelen als lastig worden ervaren.


Basis-plus module

De basis-plus module is een uitbreiding op de standaard e-learning module, die al zeer flexibel en compleet wordt aangeleverd. Indien u meer functionaliteiten wenst, dan kunt u besluiten om met de basis-plus module de standaard e-learning uit te breiden. De uitgebreidere functionaliteiten zijn onder andere:

  • meer e-mail mogelijkheden
  • examen afnemen, eventueel per hoofdstuk
  • herkansing afnemen
  • meer inzage in de voortgang van deelnemers
  • invuloefening voor proces-verbaal

Pro module

Naast onze huidige uitbreiding van de Basis-Plus module bieden wij voor de verkiezingen van 2019 de Pro module. Wilt u nog meer uit uw e-learningmodule halen? Met de Pro module van TSA Verkiezingen wordt uw training interactiever voor uw deelnemers. De uitbreiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 'Sleep' vragen; uw deelnemer 'sleept' het antwoord in lijstvorm in de juiste volgorde
  • 'Aanwijs' vragen; uw deelnemer wijst het juiste antwoord in een plaatje aan, om zo de vraag te beantwoorden
  • Maximale doorlooptijd koppelen aan een examen; u bepaalt hoe lang uw deelnemers over het examen mogen doen
  • Reactieteksten bij het beantwoorden van een vraag; uw deelnemers zien waarom een vraag wel of niet correct is beantwoord